Slovník slov profláknutých

Slova používaná ve veřejném slovníku současnosti (Orwell tomu kdysi říkal „newspeek“, a to ve svém 1984 zdaleka netušil, jakých monstrózních rozměrů tato „novořeč“ dosáhne) je na základně „novořečnění“ možné rozdělit na ta co jsou „in“ a ta, co jsou „out“, rozuměj staromódní, zbytečná, profláknutá, atd.

Slova „profláknutá – To je poměrně široký a různorodý rezervoár zásobovaný mnoha toky, jimž vévodí především nikdy nevysychající a neustále mohutnými vlnami reprezentovaný veletok toho, co bylo ještě včera „in“ a dnes už to začíná být „out“. Tak ve vlnách času mizí různé mňamky, dobrůtky, těhulky, a další zhůvěřilosti, nahrazovány většinou atentáty na češtinu daleko bezohlednějšími a stupidnějšími. Další přítok rezervoáru je charakterizován bahnem slovníku mediálně-politického, tedy  slovy, která neustálým opakováním v sebenemožnějších souvislostech ztrácejí původní význam, byť tento býval mnohdy mohutný a zásadní. Nakonec zbývá čistá bystřina slov, spíše takový potůček, mnohdy přecházející do stádia ponorných řek (to aby úplně nevyschl), která jsou sama o sobě natolik silná a významově jednoznačná, že „plniči“ dříve jmenovaných spíše stok, než regulérních toků, se mu jaksi vyhýbají (ač by slova tato s nebývalou chutí „proflákli“ na kvadrát). Doufají patrně, že čas, pracující v jejich případě až překotně, nějak tuto bystřinu nechá rozplynout, zmizet v lukách dějin, či nějak podobně. Jenže chyba lávky, holenkové, v tomto případě má Čas dost času! Určitým úkolem některých z nás, kteří o tomto všem něco vědí, by mělo být o tuto bystřinku pečovat, aby se ti další z některých z nás (ať současných, či budoucích) mohli osvěžit třeba jen pohledem do křišťálových studánek, či se z nich napít a umýt si ruce a duši v těchto vodách věčnosti…

Jedním z těchto slov je slovo „pokora“……..  https://waza2.webnode.cz/news/sametova-pokora/

Chová se – Reflektovat/ jednat

Chová se představuje: měl by se chovat,  být vychován, chovají se jako
Reflektovat znamená: odrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit; ucházet
Jednat znamená: počínat si, nakládat, zacházet

Pokora

Pokora je skromné chování a nesobeckost. Projevuje se u člověka, který respektuje druhé. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k vyšším mravním požadavkům. Pokorný člověk nemá potřebu neúměrně prosazovat sebe a své vlastní postoje a zájmy. Lidem opravdu výjimečných kvalit pokora nikdy nechyběla. Kdo je pokorný nemůže prohrát, neboť o výhru neusiluje. Opakem  pokory je … pýcha.

Slova představují neutrální pojem,  například nacionalismus je protiklad ke slovu internacionalismu. Nechápeme, že používání pojmů nemusí být hodnotově zabarvené. Některé pojmy jsou tak zatížené minulostí, že je velmi složité začít je používat neutrálně. (volně dle VK)

 

Následuje výkladový slovník, místy překladiště proflaknutosti v nový, řekněme saturninovský vhled. Vhled proto, že slovo „názor“ je taktéž slovo profláknuté.
____________________________________________________________________

Digitální Bolševik

Humanita – (z latinského humanitas, lidstvo, lidství, lidskost) může znamenat:

lidstvo jako celek;
lidství – to, co činí člověka člověkem;
lidskost, lidské jednání na rozdíl od nelidského.

Chovat se – Reflektovat/Jednat

Chová se představuje: měl by se chovat,  být vychován, chovají se jako
Reflektovat znamená: odrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit; ucházet
Jednat znamená: počínat si, nakládat, zacházet

Instituce –  jsou i kulturní vynálezy či konstrukce,

které vznikají typizací a kanonizací osvědčených způsobů jednání, které pak společnost prosazuje a někdy i vynucuje. Jakmile k tomu dojde, mohou často působit dojmem něčeho povinného a samozřejmého, co není možné změnit a dokonce ani nemůže být jinak. Původně mohly být spjaty s určitou společností a její kulturou (například řecká demokracie, italské bankovnictví), velmi často je však přejímají a napodobují i další společnosti.

Mravnost – Soulad citu a rozumu je základ mravnosti

Pokora

Pokora je skromné chování a nesobeckost. Projevuje se u člověka, který respektuje druhé. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k vyšším mravním požadavkům. Pokorný člověk nemá potřebu neúměrně prosazovat sebe a své vlastní postoje a zájmy. Lidem opravdu výjimečných kvalit pokora nikdy nechyběla. Kdo je pokorný nemůže prohrát, neboť o výhru neusiluje. Opakem  pokory je … pýcha.

Populismus –  (z lat. populus – lid) je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že establishment nehájí či přehlíží jeho zájmy.

Sociální alchymistky – genderismus, neofemiismus

____________________________________________________________________________

Závěrem: Jednou přijde den (taky provfláknutnutá trojice slov), kdy pochopíme, že vše bylo řečeno, že není třeba kupit hromady slov populárních a na různých workshopech je fabulovat, ale začít u slova WORK.

Bude těžké najít výraz pro toto? https://www.facebook.com/agt/videos/10155986711259760/?hc_ref=ARSwZDZNEzEx6QNAm7NgPfWc5OY6igdy7QJSQtb5rui5bpzhICqgmjkozAD4Z265Sqk&fref=nf

______________________ novotvary __________________________
informační terorista – sluníčkář působící v IT, převážně ve školství, dlouhé HELPy