Prohlášení

V centru starověké řecké „polis“ stál   mramorový sloup, do nějž  byla vytesána ústava dotyčné polis. Aneb neměnný a definitivní právní kodex, který odsouhlasen ctihodnými občany, byl platný pro kohokoliv na území polis.