PROHLAŠENÍ 6

Prohlášení Občanské iniciativy Zapomenutých č. 6

ze dne 12. července 2018

Snaha měnit historii, tedy i tu naši,  je stará minimálně tak jako naše západní civilizace. V rámci naší bezesporu západně orientované historie s anticko-křesťanskými kořeny však přesto občas narazíme na rysy jednání více vulgárního než státnického a to kupodivu na půdě nejvyšších státních institucí, jakou je náš parlament. Článek 1 naší ústavy hovoří o úctě k právům a svobodám. Článek zní:

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

V rámci získání důvěry naší vládě se rozvinula asi  šestnáctihodinová diskuze, kde mimo jiné zaznělo:
Jo, jo, zase je ožralý, jako obyčejně, zloděj zlodějská„, volá Andrej Babiš do pléna Parlamentu na poslance Miroslava Kalouska.
Prosím vás, prosím vás, používejme slušné výrazy a oslovujte se pouze prostřednictvím předsedajícího„, apeluje na pořádek předsedající Tomio Okamura.
Já na něj můžu mluvit přímo!„, kontruje předseda vlády Andrej Babiš, v tento moment ještě vlády bez důvěry a ignoruje napomenutí předsedajícího Sněmovny.
Dobře„, rezignuje předsedající Tomio Okamura.

Kdo z obou účastníků pře se blíží politickému uspořádání demokratické poslanecké sněmovny?

Na otázku nám nejlépe odpoví zákon o jednání v poslanecké sněmovně – 90/1995 Sb.

§ 20 Pořádkové pravomoci předsedajícího schůze Sněmovny podléhají vedle poslanců všichni další účastníci jednání Sněmovny a osoby, které jsou jednání Sněmovny přítomné v prostorách vyhrazených hostům, veřejnosti a zástupcům sdělovacích prostředků. Chovají-li se tyto osoby nepřístojně, může předsedající schůzi přerušit, rušitele pořádku nechat vyvést Parlamentní stráží a vyhrazená místa dát vyklidit.

§ 59 (3) Poslanec se v rozpravě neobrací přímo na jiné poslance a případné dotazy na ně klade prostřednictvím předsedajícího.

Andrej Babiš jako poslanec i předseda vlády podléhá předsedajícímu Sněmovny. Je to v souladu s Ústavou ČR, která říká, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, jedná se o Čl. 68. V tomto případě, 11. 7. 2018 ve 22:08 hodin, zastoupenou místopředsedou Parlamentu Tomiem Okamurou. Ten se proti porušení Jednacího řádu Sněmovny předsedou vlády ohradil nelogickým: „Dobře„, přičemž to dobře není.

Není tedy pravda, že předseda vlády může cokoliv. Vláda je součást moci výkonné a odpovídá se ze svých činů parlamentu, zákony musí dodržovat jako každý jiný občan.

Jestliže parlament nebude vyžadovat odpovědnost vlády, přestává plnit zastupitelskou roli občanů, vyžadování odpovědnosti se musí ujmout občané. To vše ve smyslu Čl. 1 a 2 ústavy a Čl. 23 LZPS.

Zdenka Wagnerová, autor
Otakar Vychodil, oponent
Pavel Ryšavý, mluvčí