Prohlášení 2

Prohlášení Občanské iniciativy Zapomenutých č. 2
 
ze dne 25. března 2017 
    Nově zvolený předseda Sociálně demokratické strany Německa (SPD) pan Martin Schulz  se velmi tvrdě vyjádřil na adresu USA, Turecka, Polska a Maďarska, jejichž vlády se podle jeho slov „pokoušejí otáčet kolo svobody zpět“ a označil je za „nepřátele demokracie„. I když se jednalo o sjezd politické stany před volbami do německého   Bunestagu (obdoba Poslanecké sněmovny), nejednalo se tedy projev  oficiálního představitele Spolkové republiky Německo (SRN), je nezbytné vzít v úvahu následující fakta:

I. Pan Schulz je bývalým předsedou  Evropského parlamentu, není tedy osobou neznámou. Je vlivným, vysoce postaveným politikem v rámci SRN, jehož názory je nutné brát velmi vážně. Hlavně pak proto, že bude v nadcházejících volbách hlavním vyzyvatelem stávající kancléřky SRN paní Angely Merkelové.

II. V rámci pokusu o řešení imigrační krize zastává pan Schulz velmi tvrdé stanovisko. Vyžaduje, aby státy Evropské unie, tedy i Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko povinně respektovaly direktivně určené kvóty imigrantů. Jinak hrozí tvrdými sankcemi. Vlády těchto zemí mají takto  postupovat bez ohledu na převažující názor občanů jejich států.

III. To, že pan Schulz nejmenoval jako nepřítele demokracie i ČR je zřejmě dáno tím, na rozdíl od Polska a Maďarska, je v ČR vládní stranou ČSSD, tedy sesterská strana SPD. Přestože vláda České republika, jejíž předseda je členem ČSSD, zastává v názoru na povinné kvóty imigrantů rezervovaný postoj, není možné toto stanovisko brát jako konečné. I v ČR jsou na podzim volby do Poslanecké sněmovny a názor české veřejnosti na povinné kvóty je výrazně negativní – tomu, kdo by tyto kvóty prosazoval v období před volbami by to bezpochyby uškodilo.

IV. V roce 1990 byla založena Visegrádská skupina (dnes V4), neformální aliance tří středoevropských postkomunistických zemí. Spolupráce těchto zemí měla své výsledky, např. při jednání o vstupu do NATO. Nejvyšší představitelé těchto zemí jsou v pravidelném kontaktu a často koordinují postup při složitých mezinárodních jednáních, a to i v rámci Evropské Unie. Z tohoto zorného úhlu je přinejmenším neslušné a nesolidární, že se Česká republika ústy svých představitelů proti nevybíravým slovům pana Schulze na adresu dvou členů V4 nijak neohradila.

V. Považujeme SRN za velmi významného partnera ČR, ovšem s tím, že i přes rozdílnou velikost i vliv v Evropě je pro nás ve smyslu práv partnerem naprosto rovnocenným, a to ve všech oblastech. Možný budoucí kancléř by měl velmi vážit zejména slova adresovaná zemím, které mají s jeho zemí velmi špatné historické zkušenosti. Hovořit například o České republice, o zemi, která v třicátých  letech 20. století přijímala ve velkém uprchlíky právě z Německa, o zemi,  kde žije celá řada cizinců bez větších problémů i dnes, jako o zemi xenofobní, je nemoudré, historicky  nekorektní a urážlivé.

Otakar Vychodil, autor
Zdenka Wagnerová, koordinátor
Pavel Ryšavý, mluvčí
Tomáš Svoboda, mluvčí