Prohlášení 1

Prohlášení Občanské iniciativy Zapomenutých č.1

ze dne 20.března 2017
Pan prezident nemá pravdu, když tvrdí, že se Poslanecká sněmovna nemá zabývat problémem údajných daňových podvodů ministra financí. Důvody jsou následující:

I. Ústava České republiky v článku 38 odst. (2) praví:

     Článek 38

     (2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde se však člen vlády může dát zastupovat svým náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována jeho osobní účast.

Ministr financí je tedy především povinen se účastnit příslušného zasedání. Náš ústavní systém, byť má určitě celou řadu chyb, je parlamentní povahy, tedy vláda odvíjí svou existenci od Parlamentu. Pohrdání Parlamentem bývá v letitých demokraciích považováno za minimálně odsouzeníhodný čin. To samozřejmě platí i v prezidentských systémech, např. v USA.
II. Ve všech společensko – politických útvarech typu republika je parlament ve vztahu k vládě i nejvyšším kontrolním orgánem složeným ze zástupců přímo volených lidem (vztah mezi voleným zástupcem a jeho voliči bývá ve volebních systémech založených na poměrném zastoupení, tedy i v České republice, méně jasný, než v systémech postavených na přímé volbě, například v USA či Velké Británii). Parlament má tedy právo jednat i v případech, kdy má podezření, že se člen vlády mohl dopustit něčeho, co by mohlo být v nesouladu se zákonem či s Ústavou České republiky. O tom, zda je toto podezření oprávněné či nikoliv, rozhoduje moc soudní (tedy běžné soudy či soud Ústavní), a to pouze v případě, že je podáno příslušné oznámení odpovídajícím orgánům (například trestní oznámení, jedná-li se o podezření z trestného činu).
Prezident republiky by měl jít občanům příkladem zejména ve věcech, které přímo souvisejí s ústavním pořádkem České republiky. Z tohoto hlediska považujeme jeho vyjádření za krajně nevhodné.

Otakar Vychodil, autor     

Zdenka Wagnerová, koordinátor
Pavel Ryšavý, mluvčí

Tomáš Svoboda, mluvčí

K