Opravdu nám chybí osobnosti?

Dívala jsem se na pořad o T. G. Masarykovi u příležitosti svátku Sv. Václava – Den české státnosti. Bylo nabíledni, že politici, lidé vůbec a prezident hlavně, požívali určité, jistě že zasloužené úcty. Dnes je upřednostňována masáž médií, vzájemné napadání, skákání si do řeči a jiné projevy proti etice. Právě z toho titulu nemůžeme osobnosti velikosti státníků očekávat, pokud se tomuto trendu aktivně nepostavíme. Neznamená to apriori si politiků vážit, ale zvážit, zda trend pomluv a věčné kritiky je konstruktivní a nakolik prospívá naší společnosti.

Vrátila jsem se od glosy – Úloha osobnosti v dějinách a postupně vybrala glosy předchozí, některé s poznámkou (kurzívou), jiné s citátem autora, oboje připomínající proč byly vybrány. Snad takové, které by nám v a k té státnosti pomohly.

28. září 2017, Zdenka Wagnerová

(1) 14.9.  Úloha osobnosti v dějinách

Od smrti TGM uplynulo právě dnes již dlouhých osmdesát let. Nechci zde psát žádné oslavné, či naopak dehonestační litánie, to přenechám oficiálním představitelům či nenapravitelným kverulantům, kteří jsou zásadně vždy proti všemu. Po TGM nemáme žádnou osobnost tohoto formátu. On byl z mého hlediska nejblíže platónovskému ideálu filosofa na trůně.

http://publius.cz/glosy/uloha-osobnosti-dejinach/

(2) 17.5. Ústava není cár papíru

Jaksi se přitom zapomnělo na ty, kterým se vládnout má. Dále je zpomenuta ústava tesaná do mramoru a CO S TÍM, svolat ústavodárné shromáždění – konvent. (z.W.)

http://publius.cz/glosy/ustava-neni-car-papiru/

(3) 20.5. Pravidla chování

Ano, kořeny našich současných problémů jsou především v ústavním pořádku České republiky. A s tím musíme něco udělat, pokud nechceme mít v čele našeho státu podivnou skupinu klaunů , ale „muže (a ženy) moudré“. (citát z glosy)

http://publius.cz/glosy/pravidla-chovani/

(4) 24. 5. Quod usque tandem?

Otázky a řešení, migrace a násilí,…. Z.W.

http://publius.cz/glosy/quod-usque-tandem/

(5) 26.5. Co my NA TO?

Bylo to jakési námi idealisticky realizované dědictví českých králů – patřit do nějaké silné obranné aliance, a touto silou odradit případné uchvatitele. Podařilo se.

http://publius.cz/glosy/co-my-na-to/

(6) 30.5. Evropa a její schopnost obrany

Před mnoha lety jsem měl tu čest býti vedoucím delegace Parlamentu České republiky do Západoevropské unie. Bylo to parlamentní shromáždění reprezentantů Rady Evropy, protože EU tehdy neexistovala. Hodně pěkných řečí, velké plány a výsledek?

Hodně plachet a žádná kotva. Z.W.

(7) 31.5. Čí je EU?

Jakési souznění zemí V4 v jistých věcech, to je věc jiná. Má zřejmě historické kořeny, k nimž určitě patří i špatné zkušenosti s Německem. Německo má v současnosti rozhodně jiný charakter než v minulosti, ale historické reminiscence jen tak nevymizí. V žádném případě není moudré se je snažit vymýtit násilím. To prostě nefunguje

http://publius.cz/glosy/ci-je-eu/

(8) 12.6. Amerika

Zdálo se, že více doleva než za Obamy USA nemohou. Nechci být falešným prorokem, ale čert, zvláště ten rudý, rozhodně nikdy nespí!

http://publius.cz/glosy/america/

(9) 15.6 Zaorálek za Sobotku
Personální změny v čele ČSSD nemá smysl komentovat. Jen bych ve vší slušnosti připomněl bonmot o tom, že když veřejný dům neprosperuje, nemá smysl přestavět postele, je potřeba vyměnit personál.

http://publius.cz/glosy/zaoralek-za-sobotku/

(10) 17.6 Poslední z Titánů

Kohl, Thatcherová, Reagan, Mitterand… Najděte někoho z dnešních světových politiků, kterým se těmto „titánům“ alespoň trochu blíží. Odchod každého z nich připomíná nejen jeho velikost, ale také, ne-li především, zoufalou malost, těch současných…

http://publius.cz/glosy/posledni-z-titanu/

(11) 19.6. „Nikdy se nevzdáme!“

Jistě, máme své „lumpy a bonzáky“, ale to neznamená, že nemáme hrdiny. Proti tomu je třeba se co nejsilněji ohradit!

http://publius.cz/glosy/nikdy-se-nevzdame/

(12) 21.6. Časení

Tak si my v té naší globální vesnici žijeme. A v rámci časového kontinua dnes v 6 hodin 25 minut nastal letní slunovrat. Tedy dny se počínají zkracovat, blíží se prázdniny a potom podzim. Něco mi říká, že tento podzim bude docela horký

http://publius.cz/glosy/caseni/

(13) 23.6. Macron vs. V4

Chtít to samozřejmě mohou, ale historická paměť se z nějakého společného „sounáležití“ vyoperovat nedá. Němci se právem obávají, že jednoho dne to může prasknout, a dojde k exitu z EU těžko představitelnému. Nechci prorokovat, ale EU dělá vše pro to, aby k tomu došlo. Už opravdu stačí málo…

http://publius.cz/glosy/macron-vs-v4/

(14) 4.7. Independence day

protože u zrodu Masarykovy Československé republiky stál prezident USA Woodrow Wilson (ten „co má v Praze nádraží“). Lže i ten, kdo tvrdí, že i když máme s Američany hodně společného (říkali nám kdysi Yankees of Europe), hlavně pak neurozený – nešlechtický původ, my jsme ke všemu přišli jako slepí k houslím, zatímco Američané si svobodu museli vybojovat.

http://publius.cz/glosy/independence-day/

 (15) 5.7 Cyril a Meroděj a…?
http://publius.cz/glosy/cyril-a-metodej-a/

(16) Červenec šestý léta Páně 2017

http://publius.cz/glosy/cervenec-sesty-leta-pane-2017/

(17) 11.7 Před lety dvaceti

Rok 1997. Velmi zvláštní, nezvyklý, pro některé, a nebylo jich málo, určitě osudový a zásadní. Glosátor se nemá zabývat sám sebou, neučiním tak ani já, přestože to , co mě potkalo počátkem onoho roku a velmi silně ovlivnilo můj další život ne zrovna pěkným způsobem, bylo podle všeho pouhou předehrou něčeho daleko horšího, jak se ukázalo koncem tohoto podivného roku. Pořád se o tom všem zdráhám napsat knihu, ale nejspíš budu donucen tak učinit. Donucen sám sebou…

http://publius.cz/glosy/pred-lety-dvaceti/

(18) 13.7. I mistr tesař…

Přesto sociální sítě neodsuzuji, naopak si velmi vážím nápadu, který jako první masový internetový prostředek začíná pracovat se zárodky jakési kolektivní inteligence.

http://publius.cz/glosy/i-mistr-tesar/

(19) 15.7. FNN

„Fake News (Network)“, po našem něco jako „Síť vylhaných zpráv“, ve zkratce FNN.

http://publius.cz/glosy/fnn/

(20) 17.7. Motýlí efekt

http://publius.cz/glosy/motyli-efekt/

(21) 18.7. Hromadný bod

Jsme totiž uvnitř systému, který se takto v tomto nitru projevuje. Zvenčí je to nejspíš banální, tedy naprosto jasné. Dozvíme se to někdy? Jistě. Až tento systém havaruje.

http://publius.cz/glosy/hromadny-bod/

(22) 21.7. Opravdu „útěk z Evropy“?

Shrnuto. Je to dobrý „klacek“ na rozbití V4. Jen trouba by toho nevyužil. A troubové třeba Němci určitě nejsou. A těm vadí V4 úplně nejvíc. Proto „směr hlavního úderu“, jak říkal sovětský maršál Žukov, očekávám z těchto pozic.

http://publius.cz/glosy/opravdu-utek-evropy/

(23) 26.7. Skříň plná košilí bližší než z ostudy kabát

Ze všech zemí NATO, tedy těch, které podepsaly Washingtonskou smlouvu, jíž se zavázaly věnovat na obranu 2% HDP, jsme s plněním tohoto závazku na 0,97% na beznadějně posledním místě ze všech členů (28). To, že se to ministr obrany snaží na poslední chvíli dohnat mohutným (a sporným) nákupem vojenské techniky za mnoho miliard, je sice pochopitelné, ale neomluvitelné. Jsme prostě takoví „podrazáři“. V NATO, v EU, o V4 nemluvě. Ne, nikdo z nás blbce nedělá, je to daleko horší! My se jako bezzásadoví blbci, nedodržující slovo a smlouvy, prostě chováme.

http://publius.cz/glosy/skrin-plna-kosili-blizsi-nez-ostudy-kabat/

(24) 29.7. Nemilosrdná statistika

Na podzim se v České republice konají volby do Poslanecké sněmovny. Jsem zvědav, kdo v této souvislosti vystoupí s vstřícným postojem k imigraci. Určitě se někdo takový najde, ale musí počítat s něčím, čemu se nadneseně říká „paměť národa“. A ta bývá dosti silná.

http://publius.cz/glosy/nemilosrdna-statistika/

(25) 1.8. Palermo
Proč se tak neděje od počátku, to Bůh suď. Vypadá to, že se zase nějakému „komusi“ vymkl tento sociální experiment z rukou. A pořádně. Co bylo cílem tohoto „experimentu“, o tom je možné vést rozsáhlé diskuse. Jedno řešení se nabízí, ale je natolik exotické, že se zdráhám jej vyslovit. Takže je nevyslovím…

(26) 2.8. České fňukání verze 2.0

Český jazyk, ani národní vědomí však zničeny nebyly. Naopak, díky generaci Obrozenců, byl národ opět pozvednut, až k Masarykově První republice. Ale těch tři sta let ponížení v nás, bohužel i díky obrozencům (neustálé připomínání útlaku a utrpení), přetrvává. Je nejvyšší čas se toho zbavit – dnes to rozhodně není nutné, jen to ničí naše sebevědomí občanů konečně svébytného státu, který je z naší vůle (ústava ČR) postaven na historických základech zemí Koruny české, a zbytečně nám to svazuje ruce

http://publius.cz/glosy/ceske-fnukani-version-2-0/

(27) 4.8. Něco o depresích

Deprese ze společenského „výkonu“ republiky České je vcelku pochopitelná a oprávněná. I když jen do určité míry. Podle Ústavy české republiky platí:

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

http://publius.cz/glosy/neco-o-depresich/

(28) 5.8. Omen…

Naše Ústava se odvolává na bohatou historii Českých zemí, na tradiční dědictví demokracie První republiky, a podobně. Odvolává se naprosto správně. Jenže to vypadá tak, že jsou to pro většinu z nás prázdná slova, jakési bajky z nedohlédnutelného minula. Ne, nejsou! Právě my zde a teď jsme živoucím důkazem naší vlastní minulosti.

http://publius.cz/glosy/omen/

(29) 10.8. Taková malá česká loterie

Naštěstí však mám dojem, že panu Babišovi na té ústavní změně až tolik nezáleží. Ani ho nepodezřívám, že by někde ve sklepích Čapího hnízda konspirativně fungovala nějaká ústavní divize firmy Agrofert holding.

 http://publius.cz/glosy/takova-mala-ceska-loterie/

(30) 11.8. Tri dni ho naháňali

Po nějaké době se ukáže, že Čapí hnízdo si Babiš s Faltýnkem postavili svémocí, spolu s několika brigádami čápů vysokých.

http://publius.cz/glosy/tri-dni-nahanali/

(31) 14.8. Meze demokracie

Jak jednoduché! A složité zároveň. Hranice oddělující „veřejný pořádek“ od omezování základních občanských svobod totiž bývají po čertech citlivé. Asi jako hranice mezi demokracií a anarchií, či demokracií a totalitou…

http://publius.cz/glosy/meze-demokracie/

(32) 21.8. Historia magistra.

P.S. Ano, je 21. srpna. Proto je potřeba upozorňovat a varovat. Totalita nepřichází ani zleva, ani zprava. Prostě najednou je zde a my se nestačíme divit…

(33) 29.8. Obrana věd exaktních

Toť kouzlo exaktních věd. Mezi ně patří i prostý selský rozum, který je jejich králem, tak jako je matematika jejich královnou. Především selskému rozumu se touto cestou klaním. K němu ovšem žádná povinná maturita z matematiky nevede. Stačí docela prostě a jednoduše MYSLET…

http://publius.cz/glosy/obrana-ved-exaktnich/

 Výběr glos končím na (biblickém) počtu 33, nekončím 21. srpnem, ale selským rozumem.