Nejhorší je ….

Plošný zákaz kouření a EET všem. K tomu povinnost hlásit a registrovat co vlády nařídí. Někdo je motivačně veden k aktivitě udávání, zbylá část ostentativně dělá, že to nevidí, nerozumí a politický dril vítá. Upozorňuji, že v tomto článku nejde o „bojkot zákazu kouření“. Nejhorší je vymyslet titulek článku, přitom je třeba napsat jej na počátku. Pochybuji totiž, že si dnes ještě někdo píše články na papír nebo ve WORDU s tím, že název doplní jako poslední, že tak nějak vyplyne. Všechno se střílí od boku, články se obrací k senzacím a diskuze jsou vyprázdněné. Sklízíme plody, jsme v zajetí a žijeme v důsledku prázdných diskuzí.

Nakonec vymyslíte název článku, ještě je třeba napsat úvod, aby případný, náhodný a vzácný čtenář byl v obraze, co že Vás tíží na duši. Je vůbec naším zájmem zjistit co je nejhorší, odtud vycházet a že důsledky mají příčiny? Jak můžeme eliminovat to nejhorší, když každý den na nás média chrlí skandály a senzace ve snaze náš šokovat a přinutit k ještě větším odběrům? Nejde jim o sdělení, hodnotu informace, kvalitu  žurnalistiky, jde o zisky. V prvé řadě o finance a s nimi, ruku v ruce, o politickou moc. Taktika: vystrašit a pak poskytnout řešení stále nachází vděčné oběti. Ideologizováni šokem se zapomínáme právě na ono důležité navazování. Nemůžeme být neustále v šoku, jednou nás to přestane bavit trhat příčky hitparád spotřeby nesmyslů, sjíždět sinusoidy krizí nahoru a dolů, čekat na to co dalšího nám zakáží a nového přikáží.

Dáte si práci, najdete skvělý odkaz, dobrý článek, vlastního závěru nad přečteným se sami leknete, nemáte s kým diskutovat, odkrýt byť část zádrhelů a třaskavých skutečností. Jedni píší, někdo čte a zbytek se utápí v prázdných diskuzích o našem prázdném životě. Pak nastane situace, dosud neznámá: Co se stane až všichni budou psát? Znáte přece ono časté rčení: „Už jsem to přece psal“ a „jak jsem už psal„. Nejméně často naleznete „Jak jsem psal minule„, téměř se už ani nečeká, že by mělo dojít k nějaké návaznosti, v pokračování započatého a spění k závěru či řešení. Krom prázdných diskuzí jsme mistři v nenavazování na předchozí, na minulý stav, na přerušenou práci, na porušené či přerušené vztahy. Vše co se jen trochu pokazí vyhodíme, zavrhneme, nahradíme novým, bez ohledu na kvalitu. Chybí nám analytické myšlení.

Co se stane, když se integrace dotkne základních hodnot na nichž stojíme? Co se stane, když naše víra bude integrována s jinou? Je opravdu EU tak integrací posedlá, že cílená je integrace křesťanství a islámu? Bojím se položit otázku kdo bude integrovaný a kdo integrován. Potenciál imigrace zavání korupcí, opakem korupce je integrita, ale integrita není integrace. A které jsou to ty hodnoty? Hodnoty nejsou pouhé ANO a NE. Hodnoty jsou i celá škála mezi tím, asi jako voda. Voda je vše mezi 0 a 100 stupni Celsia. EU operuje slovně demokracií, předkládá kvóty, zavrhuje hranice, prostor dělí na chudý východ a vyspělý západ, tu mluví o pomoci a tu vyžaduje poslušnost. Příliš nesourodé a těžko měřitelné veličiny. Z demokracie se stává bič v rukou těch, kterých je víc.

______________________________________________________________________

Článek 2 Všeobecné deklarace lidských práv: „Každý má všechna práva a svobody stanovené touto deklarací, bez jakéhokoliv rozlišování, zejména….. náboženství, politického nebo jiného smýšlení,….“. Ta práva by však měla být především uplatňována doma. Nelze je šířit, dovážet ani integrovat. Jinými slovy, pokud se někdo sebere a jede se dožadovat svých práv jinam, je otázkou ona hranice, kdy se jedná o pomluvu, zveličování nebo jen nedostatečné vymáhání vlastních práv na patřičném místě. Vymáhání zvláštních práv na jiném – nedomácím území je okupace. Prostor kuřáků byl zcela ovládnut nekuřáky, s omluvou že jde o zdraví všech. Jak se v budoucnu zdůvodní okupaci třeba křesťanství? Jak se zdůvodní omezení víry a vůle svobodně se rozhodovat? Vyjádříme hluboké znepokojení porušování základních lidských práv?

Články inspirující položené otázky:

  • Na USA a Brity se už spoléhat nemůžeme. Musíme se bránit sami, míní Merkelová (NOVINKY.cz)
  • Zakazovat je prý normální (Publius News)
  • Zdravotní stav prezidenta je problém, ale ne ten hlavní (FORUM24 a Bohumil Doležal)
  • Od Evropy přijímáte pomoc, měli byste být také solidární, řekl Čechům Juncker (Forum24)
  • Všechny pořady vztahující se k Heydrichiádě a Lidicím