Mezivolební zamýšlení

Na otázku: Koho budeš volit? dostanete zpravidla odpověď typu: Piráty, Babiše, Topku, KDU. Lidé automaticky jmenují strany. I když jmenují Babiše, ve skutečnosti myslí ANO, nejsou-li z jeho volebního obvodu, Babiše pak volit nemohou.

Dále se nabízí otázka: Je 33% většina? a hned další: Volíme osobnosti nebo strany? Podle Ústavy ČR máme volit svoje zástupce. Může vítězná strana zastupovat zájmy i jiných stran? Tak naivní nejsme, abychom uvěřili nemožnému. Proč ale i nadále takový systém akceptujeme?

Volby do parlamentu jsou de facto volbou stran. Všichni chtějí dosáhnout rozhodující většiny, přitom se většinovému systému bráníme, raději uzavíráme koalice, které se brzy stanou výbušné, neplní úlohu vládnutí a řeší svoje vnitřní problémy. Ve většinovém systému existuje vláda jedno volební období a celé období opravdu vládne. Vlády, většinová i koaliční, pak vládnou s tím, že jsou zodpovědné Parlamentu. Parlament je kontrolní orgán, neměl by tedy kontrolovat sám sebe.

Vedoucí úloha strany byla formálně odstraněna, ve skutečnosti je stále zde, a to na úkor občana, stále přežívá. Proč tomu tak je zmiňuje Prohlášení č. 3 ZET21. Pokud nám na volbách něco vadí, je to ona vedoucí úloha stran, je nadhodnocená, staví se nad občana voliče. Volí se strany, strany volí koalice, koalice jsou výbušné, přichází odvolání a demise, přitom se zpravidla neví, co přinesou. Občan má volit zástupce, kteří po zvolení jsou pak zodpovědní všem voličům, bez ohledu na strany. Vždyť většina voličů jsou nestraníci.

Většinové systémy ve vyspělé demokracii, mají vesměs dvoukolový volební systém. Celkových 33% potom nemůže vyhrát pouze váhou hlasů.  První kolo vyhrává ten s 33% hlasy, do druhého  kola postupují první dva. Nastává rozhodující volba a rozhodne ji většina, právě oněch 67% hlasů. Díl se přikloní k vítězi, díl k druhému v pořadí. Výsledek je stabilnější a v případě volby moci výkonné nezakládá na nefunkční koalice.

Nejde o většinovou vládu ale o většinový volební systém.

Zkusme si každý doma na papír nebo v hlavě promítnout volební systémy, možná se mnohé bude jevit překvapivě, rozhodně to vše stojí k zamyšlení. Koaliční vláda, úřednická vláda, opoziční smlouva, většinový systém. Které z nich bych svobodně, rád a opakovaně volil?

Zamyšlení/1, ZET21-ZW, 3. května 2017