Manifestace jedenáctého března

Manifestovat za to, co máme společné je přirozené. Demokracii, svobodu a lidská práva máme deklarovány v Preambuli Ústavy ČR a hned první článek to opět podtrhuje. Článek 2 hovoří o tom, jak je vykonávána moc.  Moc vykonává lid prostřednictvím svých zvolených zástupců.

Manifestace (masové vystoupení, veřejný projev) je blízká demonstraci, ta má několik významů: demonstrace jako ukázka, protest, vojenství, nebo logiky. Obě mají společné to, že mají mít, když ne závěr, tak směr – vizi, pojďme se o ni společně zasloužit….

Program

Na Horní náměstí, k Nejsvětější trojici byli pozváni Olomoučané, bojovníci za svobodu, političtí vědci, pamětníci, politologové, filosofové, politici a hlavně vy, občané.

 1. Zahájení – Zapomenuti.cz, Zdenka Wagnerová
 2. Jaroslav Morávek – Konfederace politických věňů
 3. Mgr. Hynek Melichar Ph.D. –  UPOL, politolog
 4. Zuzana Majerová Zahradníková – ODS
 5. Vyjdi ven – 15.3. ve 12 hodin
 6. Ph.Dr. Tomáš Lebeda – politolog (?)
 7. Vojtěch Pikal – místopředseda PS, Česká pirátská strana
 8. MUDr. Lumír Kantor – lékař a senátor za Olomoucký kraj
 9. Marian Jurečka – KDU-ČSL
 10. Tomáš Svoboda – Česká pirátská strana
 11. Chvilka pro Afrin
 12. Zdeněk Maté – student
 13. Další přihlášení
 14. Poděkování za účast
 15. Další (pod fotografií)

Pondělí, 5. března 2018

Účast dosud potvrdili: Jaroslav Morávek, Tomáš Svoboda, Zuzana Majerová Zahradníková, MUDr. Lumír Kantor, Vojtěch Pikal, Marian Jurečka, Hynek Melichar

Program je až do neděle cca 10 hodin otevřený. Prosíme všechny účastníky aby respektovali zkušenosti z minulé demonstrace a na podstavec nejsvětější trojice nevěšely vlajky ani transparenty. Naši manifestaci bude zaštiťovat Článek 2 Ústavy ČR (viz. horní fotografie), s povědomím o Čl. 23 LZPS

Bod 12. Další

Po ukončení manifestace prosíme účastníky programu – řečníky o přesun do kavárny (bude upřesněno kam), kde zhodnotíme akci a pouvažujeme o dalších krocích naší společné vize.