Lítost nad „chudáčky“ není na místě.

„Anebo tam dokonce jdou se zlou vůlí, a to je ještě horší.  Za každou blbost se musí platit a mně je těch chudáčků líto,“  přisadil si prezident Miloš Zeman ve čtvrtek 15. března v  televizi  Barrandov.  Kdy  komentoval demonstrace posledních dní, které mimo jiné volaly po zachování svobody slova a nezávislosti České televize.

Přeskočme notorické popisování základních problémů od základů, citujme Zákon. Tentokráte analýza a vyvození závěru z ní budou na nás. Na každém z nás, někdo se zapojí, jiní se podvolí stupňující se tragikomické poťouchlosti a rostoucí zlobě. Naší výbavou nechť je „zlatá zbroj“, viz. malý státní znak: zlatá koruna, zlatý jazyk a drápy českého lva.

Situace je neudržitelná, společnost se vymyká společenským normám, vládne vzájemná nedůvěra.
Demonstranti jsou podezříváni, že jsou někým organizováni, rozdíl mezi demonstrací a zábavou splývá. Z Hradu kyne prezident „chudáčkům a blbcům“.

Článek 1 – Ústava ČR

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

§ 355 Zákona 40/2009 – Trestní zákoník

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo tříděnárodnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Poznámka: trestní zákoník není součástí ústavního

Článek 65 – Ústava ČR pořádku

(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.
(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

Článek 2 – Ústava ČR

(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

Článek 54 – Ústava ČR

(1) Prezident republiky je hlavou státu.
(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Článek 62 a 63 – Ústava ČR
(popisují pravomoci – funkce prezidenta republiky)

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

Článek 1 – Listina základních práv a svobod
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Shrnutí:

  • Prezident není z výkonu své funkce odpovědný (tak jako například vláda je odpovědná Parlamentu Čl. 68, odst 1), vystoupení v TV Barrandov však nespadá do výkonu funkce prezidenta.
  • Miloš Zeman svými výroky přesáhl svobodu slova a dle platných zákonů hanobil skupinu občanů, obvinil jí dále z domnělé „zlé vůle“ a označil je za „chudáčky“, kteří mají za svoji blbost „platit“.
  • Zmínka, že „za blbost se musí platit“ už je na hraně §356 – Podněcování k nenávisti vůči skupině osob.
  • Výroky sice neporušují ústavní pořádek, ale jedná se o porušení prezidentského slibu (budu dodržovat zákony).
  • Demonstrace jsou součástí demokracie. Březnové demonstrace proběhly v poklidu bez porušení pořádku i zákona, pan prezident nemá právo demonstranty nazývat blbci a chudáčky, není oprávněn urážet spoluobčany.
  • Pohrdání není na místě, protože podle Čl. 1 Listiny základních práv a svobod  jsme si všichni rovní v důstojnosti, výraz „chudáček a blbec“ by se nám, občanům,  v opačném případě příčilo použít.
  • Svobodu je třeba spojit s kázní„, říkal Jan Masaryk. Tak i svoboda slova by měl být spojena se sebekázní, u státníků pak platí násobně.
  • Na scénu vstupuje realita. Odkrývá se rouška rizika zvláštních poradců pana prezidenta a zásahů v rozporu s ústavním řádem ČR. Prezident obchází (?) MZV vlády v demisi a bez důvěry.

Závěr: Nenávisti je třeba se bránit, nejúčinnější je prevence. V opačném případě může jít o pandemii záporných emocí, přecházející zpravidla v občanské války. Máme velké štěstí, že dosud máme Senát. Na nás je vše zhodnotit a špatnému se bránit všemi dostupnými a ústavními prostředky. Šíření nenávisti a napětí ve frustrované společnosti je politováníhodný čin.

Zdenka Wagnerová, 17. března 2018

____________________________ Přílohy _________________________________

Nedemonstrujeme proti politice, scházíme se na podporu ústavy, říkají organizátoři stávky VyjdiVen… z článku:

Máte s sebou Ústavu České republiky. Proč?

R. M.: Říkal jsem to i v úvodu demonstrace, my nedemonstrujeme proti politikům. Nechceme ani šířit určitou nenávist vůči politice. Demonstrujeme za ústavu a sešli jsme se zde na její podporu, což jsou odlišné věci.

Podepsané výzvy budou v pondělí předloženy senátorům. V jaký jejich postup doufáte?

R. M.: Pevně doufáme, že senátoři celou záležitost zhodnotí a že Senát zafunguje tak, jak mu ústava nakazuje, tedy jako ústavní pojistka. Konkrétní kroky jsou na něm, ty se nedají předjímat. Jde pouze o výzvu Senátu, aby jednal tak, jak podle ústavy má.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nedemonstrujeme-proti-politice-schazime-se-na-podporu-ustavy/r~a647989a285911e89509ac1f6b220ee8/

Minářova nebo státní mise do Číny a hledání poradce Jie. Poradce prezidenta nebo poradce soukromého?

Je s podivem, že prezident pořádá sólo výpravy, jež mohou vztahy s Čínou, které on vyzdvihuje, poškodit. Čína může vnímat tuto cestu jako jistou formu vměšování do svých vnitřních záležitostí (koho si vyšetřuje kvůli korupci a hospodářské kriminalitě, je nepochybně jen a jen její věc).

Je zjevné, že komunistická, prezidentem Si takřka absolutně ovládaná obří země úmyslně zatajuje informace o tom, co se děje s tajemným miliardářem Jie a firmou CEFC. Mynář, Nejedlý a Tvrdík se vydali na neprofesionální misi, mimo zájmy Česka. Zeman zase předvedl, že si dělá, co chce a kdy chce.

https://nazory.aktualne.cz/komentare/mynarova-cinska-mise-amater-zeman-vyautoval-ceskou-diplomaci/r~f1fdd9dc2ad111e88b47ac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=recombee1&utm_term=position-0