Lithium jako vládní pochybení?

Jsem rád, že sněmovna bude dnes mimořádně jednat o jedné, bez jakýchkoliv omluv, z největších sviňáren (moderně historicky snad i největší), kterých se Sobotkova (a také Babišova – i když ten se tváří jakoby se ho to netýkalo) vláda) dopustila, tedy o prodeji těžby strategického prvku č. 1, lithia zahraniční firmě. To, že to může vést k devastaci území, k němuž mám srdeční vztah, teď nezdůrazňuji, i když mi to hodně vadí. Ale, copak Pán Bůh nadělil toto bohatství Sobotkovi, Babišovi nebo nějaké vládě obecně? Nesmysl!! Patří bez jakékoliv nadsázky lidu tohto státu, a musí s ním být jednáno v jeho zájmu, ale také v zájmu generací příštích. Kdy těm gangsterům dojde, že oni jsou z vůle lidu pouhými správci, ničím víc, ničím méně, že nejsou žádnými vlastníky těchto zdrojů. Neslyším razantní reakce a trvání na okamžitém odstoupení od této skandální smlouvy, jen politicky vykalkulované předvolební hádky. Copak mají ministři slíbeno, kolik už inkasovali? Jsem opravdu zvědav s čím sněmovna vystoupí…
P.S. Už jednou se nám stalo něco podobného. Rusové (SSSR) nám ukradli naše zásoby uranu v Jáchymově, největší v Evropě za vlády KSČ, tedy komunisté mají pořád co napravovat – nenechme si ukrást i další přírodní bohatství. Opravdu už mám i ve svém věku chuť vytáhnout do ulic, protože vše je už dávno za hranou snesitelnosti…

Otakar Vychodil, zakladatel ZET21, z.ú. a šéfredaktor Publius News

Na tomto místě a v tomto případě nezbývá než připomenout zapomnětlivým politikům:

Preambule – Ústava České repuliky

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky
                                                              Graficky zpracovala Zdenka Wagnerová, 16. října 2017