Ingeborg v EP, přepis videa

Babiš o ní prohlašuje, že nemá ráda Českou republiku.
Hlavní náplň práce německé poslankyně Ingeborg Grässle, předsedkyně Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu, je kontrolovat, jak se nakládá s evropskými penězi, tedy penězi evropských daňových poplatníků. Schválně, posuďte sami, jestli takto hovoří někdo, kdo nemá rád Českou republiku.

Video ze zasedání EP, ze dne 1.června 2017 s podtitulkem: Tento velký konflikt zájmů nemůže EU ustát – ani Česká republika, přepis:

______________________________________________________________

Tady čelíme jedinečné konstrukci, která neexistuje, díky Bohu v žádné jiné zemi v Evropě. A já doufám, že se všichni budou bránit tomu, aby se takováto konstrukce ještě někdy někde objeviula.

Dnes se zabýváme médii, ale to je jen viditelná špiška ledovce. O Českou republiku si dělám starosti. Je to krásná země s velkolepými lidmi, kterých si velmi vážím. O nich však dnes nejednáme. Nejedná se o Česko, ale jednáme  o muži, který se sám postavil na úroveň této země. Jde jen o něj.

Od roku 2014 se Výbor pro rozpočtovou kontrolu zabývá konfliktem zájmů dosavadního českého ministra financí. Jako velký příjemce evropských dotací by měl zároveň doložit řádné použití evropských prostředků. Tento velký konflikt zájmů nemůže EU ustát – ani Česká republika – a jak se ukazuje, tak ho neustál ani samotný ministr financí. Je trestuhodné že (Babiš) tak dlouho reagoval jen polovičatě. Jako ostatně Komise, paní komisařko Malmtrömová, které nemohu upřít vinu na hlubokém rozdělení této země.  Možná, že je tato komisařka také v konfliktu zájmu. To bych se ráda dozvěděla od vás.

Podle toho co vím, čerpal konglomerát pana Babiše od roku 2009 zhruba 5 miliard korun, které inkasoval z evropských peněz. A díky těmto evropským penězům a díky nim se jeho industriální imperium ještě umocnilo. Víme, že tady existovalo ovlivňování toho, aby moísto malých a středních podniků dostávaly evropské peníze pouze jeho velké podniky.

OLAF to prozkoumává a vyšetřování probíhá i v České republice v kauze Čapího hnízda. I Komise jedná. Doufejme tedy, že se vše vyšetří. Je třeba tuto situaci vyšetřit nezávisle na tom, zda Babiš je či byl ministrem financí.

https://www.facebook.com/groups/667952596635885/permalink/1457964630968007/

_____________________________________________________________________________

O doručení zprávy OLAF veřejnost informovaly  české úřady, patrně blízké Ministerstvu financí. Zpráva byla předána ministryní Schillerovou k analýze právníkům, zda-li ji může zveřejnit. Patrně další Tajná zpráva v naší historii. Odborník žasne a laik se diví, co kouzla a divy se děje kolem hnízda o vánocích. Politické strany prosazují právo na informace a nebýt Silvestra, lidem  cloumá zloba a vládne bezmocnost. Samodeklarovaní vedoucí politici mlží, marné je srovnávat řeč EU poslankyně s kličkováním ministryně Schillerové pod taktovkou A. Babiše.

Dohadů spousty, fakta a informace maskované, skrývané a zapovězené pro lid této země. Smutný závěr roku 2017.

Zdenka Wagnerová, 30. prosince 2017