Hlídejte s námi, ne proti nám – výzva

V centru starověké řecké „polis“ stál mramorový sloup, do nějž  byla vytesána ústava dotyčné polis. Aneb neměnný a definitivní právní kodex, který odsouhlasen ctihodnými občany, byl platný pro kohokoliv na území polis. 

Spravedlnost v polis (obci, státě) musí být řízena zákonem, „proto nenecháváme vládnout člověka, ale zákon.“ Náležitost, slušnost je spravedlnosti podobná, ale není to totéž. Je spravedlivá, ale ne podle zákona, nýbrž jako náprava zákonné spravedlnosti. Zákon totiž musí být obecný, kdežto jednání je nepravidelné, takže některé případy nelze spravedlivě posoudit zákonem.

K článku Rekonstrukce státu mně nenapadají trefnější citáty než tyto dva, z nichž druhý je Aristotelés. Článek: https://mantinelydemokracie.cz/#pripoj-se

Nyní k článku, co se myslí tím, že:

8. Vláda, která nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, vládne v demisi jen po nezbytnou dobu.

Vždyť totéž říká ústava. Stačilo by dodržovat ústavu, nesepisovat další elaboráty, vždyť nakonec nebudeme vědět co platí. K ostatním bodům potom: opravdu nelze vyjmenovat vše co lze a co nelze, člověk se vesměs řídí vkusem a vžitými pravidly, říká se tomu morálka.

Bez Vás to nezvládneme?, další apel výzvy. Máme zastupitelskou demokracii, parlamentní demokracii, námi zvolení poslanci nás zastupují. Naše zastoupení nikdy nebude pro všechny ideální. Sama za sebe jsem spokojená, kdo není spokojen, nechť na své či jiné zastupitele působí, stěžuje si, kritizuje, navrhuje. Osobně jsem ráda, že u nás se spolupracuje, je to těžší a více práce, než sedět u televize, ale vyplatí se. Už proto, že když ztrácíte síly a naději, někdo vás podrží, zamyslí se s vámi atd.

Jako poslední, pracovní přilba jim dává punc jakýchsi hrdinů práce. Ohožení není fyzické a zvenčí, to ohrožení je zevnitř, obdobně jako svoboda.

Svoboda je ohrožena nejen zvenku, ale po té, co byla vybojována  i zevnitř.

Určitě výzvu mysleli dobře, mnohých lidí pod výzvou podepsaných si rozhodně vážím, ale marně tam hledám něco přívětivé, něco „co by svítilo a hřálo“.

„Tyto takzvané Mantinely demokracie teď budeme předkládat politikům, stranám a především vládě a budeme chtít, aby se k jejich dodržování přihlásili. Ale jedině s vaší podporou dosáhneme toho, že to budou politici brát vážně.“

Při takových slovech spíš zamrazí, zní to jako budování lidových soudů, ne-li milicí.

Zdenka Wagnerová, 18. ledna 2018

Tož tak….