Dopisy, výzvy a petice

Globální Compact pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci 

Otevřený dopis Parlamentu České republiky

Vážené dámy senátorky a poslankyně, vážení páni senátoři a poslanci,

Compact  v některých bodech odporuje lidské přirozenosti a není zcela v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv. Myslíme si, že lidské bytosti by neměly podléhat regulaci. Proto ani svoboda nemá být regulována a řízena, nebyla by svobodou. Není důstojné lidské bytosti stěhovat kontinenty a dávat jim naději, že jinde budou šťastnější. Jakákoli regulace se stává nedokonalou, balancující na hraně nebezpečného sociálního inženýrství. Nedokonalá regulace, protože ani Compact nemůže být zcela dokonalý, může dojít k dalším křivdám a nenapravitelným škodám napříč sférou lidskosti……. celý text …. 1. listopadu 2018

Na podporu dopisu byla vytvořena petice

 

Istanbulská úmluva – oslovení některých poslanců a senátorů

Vážené dámy senátorky a poslankyně, vážení páni senátoři a poslanci,
Na pořad jednání se závěrem roku dostává „Istanbulská úmluva“, s oficiálním názvem: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.  Jako další téma potom LGBT lobby vyvolanou aktivitou „manželství pro všechny“.
Obě témata mají společné to, že jsou dostatečně ošetřena v původních lidských právech, násilí není podporováno a manželství je definováno jako svazek muže a ženy. Svazek jednoho muže a jedné ženy, od této tisíce let staré tradice není třeba postupovat k sociálním experimentům podporovaným lobby …. celý text ….. 13. října 2018