Den vzniku Československého státu

K včerejší oficiální slavnosti na Pražském hradě při příležitosti výročí založení Československa:
1. Jedná se o státní svátek nejvyšší úrovně (typu Dne nezávislosti USA)
2. Komu se rozhodne prezident republiky na základě svého uvážení a jemu předložených návrhů udělit státní vyznamenání, je výhradně jeho věcí.
3. Je výhradně věcí navrženého, zda toto vyznamenání přijme, či nikoliv.
4. Účast na této oficiální slavnosti na základě oficiální pozvánky tamtéž není žádnou povinností pozvaného, je pouhou slušností.
5. Slušností je se z neúčasti se omluvit, pokud je žádost o případnou omluvu výslovně uvedena na oficiální pozvánce, ani toto však není povinností.
6. Dělat z neúčasti na oficiální slavnosti, odmítnutí vyznamenání, či zpochybňování vyznamenaných mediální politicky motivované show považuji vzhledem k bodu ad. 1 za krajně nevhodné a nedůstojné, i když je to samozřejmě věcí těch, kteří tak činí.

Poznámka. Prezident se ve svém oficiálním projevu měl mnohem více věnovat České republice, při tak významném dni je to žádoucí.

29. října 2017, Otakar Vychodil – zakladatel ZET21, z.ú. a šéfredaktor Publius News