Čeká nás …

Pohled o 2.500 let zpět a předpovědi mudrců:

Největší slabinou demokracie je to, že hlavní slovo a moc získává skupina demagogů – trubců. Ti totiž prezentují vůdčí elitu každé demokracie: „ …její dravější část řeční a jedná, kdežto zbytek sedí kolem řečnických tribun, bzučí a nesnese, mluví-li někdo něco jiného, takže v takovém ústavním zřízení je všechno, s výjimkou něčeho mála, spravováno právě takovými lidmi.“
Vyjma trubců jsou v demokracii zastoupeny další dvě skupiny lidí, které jsou trubci vtahovány do sporu. Jedná se o bohaté, kteří jsou vykořisťováni trubci. Avšak, aby trubci dosáhli svých vytoužených cílů, musí nejdříve na svou stranu přitáhnout hlas lidu.

Bohatí se začínají bát a instinktivně bránit, což způsobuje v lidu pocit ohrožení. Takže ten si zvolí ze svých dosavadních vůdců vyvoleného ochránce, který na sebe v pravý čas připoutá veškerou moc. Demokratický řád se tak vnitřní logikou změní v tyranii, dle antických myslitelů, v nejhorší formu vlády.

Platonova klasifikace státních zřízení

Forma vlády           Princip vlády
timokracie              čest
oligarchie               bohatství
demokracie            svoboda
tyranie                    chtíč

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3novo_pojet%C3%AD_demokracie

Aristotelova klasifikace státních zřízení

Vláda ve prospěch →    všech           svůj
jeden vládnoucí           monarchie     tyranie
nemnozí vládnoucí      aristokracie    oligarchie
mnozí vládnoucí          politeia           demokracie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristotelovo_pojet%C3%AD_demokracie

Politea = ústava a ústava je duší národa
Vláda lidové většiny – nemusí odpovídat ústavnosti.
Konflikt hrozí z rozdílných postavení chudých a bohatých. (v dnešní době oddálením se politiků od občanů, nepřekonatelný val)
Tam kde vládne ústava, vládne demokracie.

Zdenka Wagnerová, 17. prosince 2016, z cyklu Dobré ránko z KCO