Úvodní slovo
Západní civilizace není v krizi. V krizi je způsob vládnutí v západních zemích, který má s demokracií společného jen málo. Občan je brán jako nutné zlo, jako nezbytný hlas do volební urny, i když například podle Ústavy České republiky je to právě on, z jehož vůle se veškerá státní moc odvíjí. Politické reprezentace států se čím dál, tím více vzdalují skutečným požadavkům, potřebám a názorům občanů, řeší a prosazují věci občanům těžko pochopitelné, mnohdy škodící, svobodu omezující, a pro občany nebezpečné.

Pokud se občané tomuto trendu rázně nepostaví, může další vývoj vést ke katastrofě. Existují jasné důkazy, že si občané toto nebezpečí začínají uvědomovat. Na rozdíl od očekávání britští občané v referendu rozhodli o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, v USA se oproti všem předpokladům stal prezidentem pan Donald Trump.

Stejně jako tady u nás, tak i v USA, Velké Británii, a zřejmě v celém západním světě se většina občanů cítí být opomíjena a nehodlá se s tím jen tak smířit. Výsledek prezidentských voleb v USA byl v médiích označen jako „vzpoura zapomenutých“. Ano, i my zde v České republice patříme mezi ty „zapomenuté“. Všichni političtí reprezentanti západního světa, tedy i ti naši, musí vědět, že zapomínání se nevyplácí. Tak se tedy, my občané, ozýváme. Je nejvyšší čas!

Otakar Vychodil, 22. března 2017